saulės elektrinė ant stogo

Saulės elektrinės ir Sakartvelo ligoninėse

UAB „Via Solis“ energija ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra 2023 -08-22 pasirašė  „Klimato kaitos švelninimo ir(ar) prisitaikymo prie klimato kaitos sprendimų ir technologijų diegimas besivystančiose šalyse, perduodant Lietuvos patirtį“ projekto įgyvendinimo sutartį Nr. VB-13(2023) dėl projekto „Dvišalis bendradarbiavimas diegiant fotovoltinės energijos sprendimus Ambrolauri ir Kazbegi ligoninėse“ įgyvendinimo.

Projektas yra dalinai finansuojamas – iš Klimato kaitos programos lėšų.

Numatomas projekto biudžetas – 285 000 Eur be PVM.

Klimato kaitos programos lėšos sudarys – 156 860,35 Eur be PVM.

Šiuo projektu siekiama prisidėti prie tarptautinio klimato kaitos finansavimo, Sakartvele įgyvendinant klimato kaitos švelninimo priemones, mažinančias ŠESD kiekį, perduodant Lietuvos gerąją patirtį. Projekto įgyvendinimo metu prisidedama tiek prie tarptautinio klimato kaitos finansavimo, tiek prie gerosios Lietuvos patirties perdavimo, tiek prie visuomenės informavimo apie klimato kaitą. Galutinis naudos gavėjas – Gruzijos sveikatos apsaugos ministerija („Regional Health Center” LLC). Projektas prisidės prie Gruzijos energetinio balanso situacijos gerinimo, daugiau panaudojant atsinaujinančius energijos šaltinius.

Gyvas pokalbis

Skambinti Skaičiuoti