D.U.K.

Bendrieji klausimai

Ar saulės elektrinės pagaminamos elektros energijos užtenka statistiniam vartotojui?

Saulės modulių elektros gamybos intensyvumas ir elektros pagaminamas kiekis ne visus metus yra vienodas, tačiau saulėtais mėnesiais elektrinė prigamina tokį elektros kiekį, kurio užtenka visiems metams. Kadangi vasaros mėnesiais saulės elektrinė prigamina perteklinį elektros kiekį, jis gali būti sunaudojamas tais mėnesiais, kuriais jos trūksta.

Ar įmanoma susimontuoti saulės elektrinę savarankiškai?

Taip! Mūsų komanda gali sukomplektuoti jums sistemą iš saulės elektrinių komponentų, kurie užtikrins garantuotą sistemos veikimą. Sistema bus pristatyta į jūsų namus, tuomet, turėdami atitinkamą techninę kompetenciją, saulės elektrinę susimontuosite patys, o jei jums prireiktų pagalbos, mes būsime pasirengę ją suteikti.

Kiek elektros gali pagaminti saulės elektrinė?

Vidutiniškai skaičiuojama, kad 1 kW saulės elektrinė Lietuvoje pagamina apie 1000 kWh per metus.
Kiekvienas atvejis yra pakankamai individualus, tad kokio galingumo elektrinė jums bus tinkamiausia, padės apsispręsti specialistai. Jie padarys atitinkamus paskaičiavimus ir apytikriai matys, kurios galios elektrinė patenkins jūsų namų ūkio vartojimo įpročius.

Kokios galios saulės elektrinę pasirinkti?

Saulės elektrinės kainą lemia tam tikri kriterijai – elektrinės modelis, stiklo modulių tipas, galingumas bei jūsų poreikiai ir lūkesčiai, todėl kaina yra skaičiuojama individualiai, išsiaiškinus kiekvieno kliento poreikius. Tiesa, yra keletas kriterijų, pagal kuriuos galima palyginti saulės elektrinės kainą. Vienas populiariausių – kaina už įrengtą kilovatą.

Paramos klausimai

Kaip gauti paramą?

Mūsų komanda ne tik suteiks nemokamas konsultacijas, bet ir padės užpildyti paraišką bei įsirengti ilgaamžę ir greitai atsiperkančią elektrinę. Lietuvos gyventojai gali gauti paramą saulės elektrinių įsigijimui. Paramą inicijuoja APVA (Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra), administruojanti Europos Sąjungos fondų (ISPA, Europos regioninės plėtros, Sanglaudos fondų, LIFE+ programos), LAAIF, Klimato kaitos, Atliekų tvarkymo, Aplinkos apsaugos rėmimo programų ir valstybės lėšomis finansuojamus aplinkos sektoriaus projektus.

Kada artimiausi numatyti kvietimai teikti paraiškas paramai?

Saulės elektrinėms įsirengti arba saulės parkuose įsigyti: nuo rugsėjo 21 d. iki spalio 21 d.

Kokią saulės elektrinę galite įsirengti su APVA parama?

Finansuojami visi saulės elektrinių tipai montuojami tiek ant namo stogo, tiek ant daugiabučių, bei ant žemės.

Per kiek laiko galėsiu įsirengti saulės elektrinę?

• Įdiegti saulės elektrinę privaloma per 9 mėn. nuo kvietimo pradžios;

• Pateikti APVA mokėjimo prašymą per 9 mėn. nuo kvietimo pradžios.
Kokius duomenis (be asmens rekvizitų) turi pateikti fizinis asmuo registracijos formoje?

• Namo/sodo namo ir žemės sklypo, jei elektrinė bus įrengiama ant žemės unikalų numerį;

• Ketinamos įsidiegti elektrinės (fotomodulių bendrą galingumą/įrengtąją galią);

• Inverterio galingumą (pažymėti langelį iki 5 kW ar virš 5 kW);

• Elektrinės įrengimo būdą (ant žemės ar ant pastato).• Įdiegti saulės elektrinę privaloma per 9 mėn. nuo kvietimo pradžios;

• Pateikti APVA mokėjimo prašymą per 9 mėn. nuo kvietimo pradžios.
Kokius duomenis (be asmens rekvizitų) turi pateikti fizinis asmuo registracijos formoje?

• Namo/sodo namo ir žemės sklypo, jei elektrinė bus įrengiama ant žemės unikalų numerį;

• Ketinamos įsidiegti elektrinės (fotomodulių bendrą galingumą/įrengtąją galią);

• Inverterio galingumą (pažymėti langelį iki 5 kW ar virš 5 kW);

• Elektrinės įrengimo būdą (ant žemės ar ant pastato).

Kokie įpareigojimai atsiranda gavus finansavimą?

• 5 metus be APVA rašytinio sutikimo negali perleisti, parduoti, įkeisti turto ar kitokiu būdu suvaržyti daiktinių teisių į elektrinę;

• 5 metus draudžiama parduoti elektros energiją ar naudoti ją ūkinei komercinei veiklai;

• sudaryti sąlygas APVA tikrinti, ar yra/veikia elektrinė per visą 5 metų laikotarpį.

Pagal kokius prioritetinius kriterijus bus vertinami projektai?

1 Pagal elektrinės įrengimo būdą:

1.1. ant pastato arba integravus į pastatą – aukštesnis balas;

1.2. ant žemės – žemesnis balas.

2 Pagal inverterio galią:

2.1. iki 5 kW – aukštesnis balas;

2.2. daugiau kaip 5 kW bet ne daugiau kaip 10 kW – žemesnis balas.

Kas gali būti paramos gavėjais?

• Fiziniai asmenys, nuosavybės teise valdantys gyvenamosios paskirties vieno arba dviejų butų namą arba sodo namą, ir žemės sklypą, jei elektrinė bus įrengiama ant žemės;

• Fiziniai asmenys, norintys investuoti į geografiškai nutolusias saulės elektrines.
Pastatai ir žemė turi būti įregistruoti VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre (NTR) (statinio baigtumui reikalavimai nekeliami).

Kokia artimiausios paramos suma?

Lig šiol skelbtų paramų sumos svyravo nuo 322,91 Eur iki 381 Eur už kiekvieną kW elektrinės galios. Ateities paramos suma gali kisti. 322,91 Eur – 381 Eur už 1 kW saulės elektrinės įrengtosios galios. Parama mažėja, jei name yra registruotas verslo plotas - eliminuojamas verslo plotas iš bendro ploto, proporcingai sumažinant paramą.

Kokie reikalavimai įrangai?

• Įranga turi būti nauja (nenaudota);

• Saulės moduliai turi atitikti Europos Sąjungos standartus įskaitant ekologinius ženklus, energijos duomenų etiketes ir kitas Europos Sąjungos standartizacijos įstaigų nustatytas techninių normatyvų sistemas, jiems turi būti suteikta 10 m. produkto garantija ir 25 m. 80 proc. efektyvumo garantija.

• Moduliai privalo turėti CE ženklą ir turėti pakankamą apsaugą nuo dulkių ir drėgmės (bent IP 65);

• įtampos keitiklis (inverteris) turi būti tinkamas saulės elektrinių įrengimui ir atitikti Europos Sąjungos standartus įskaitant ekologinius ženklus, energijos duomenų etiketes ir kitas Europos Sąjungos standartizacijos įstaigų nustatytas techninių normatyvų sistemas, jam turi būti suteikta 5 m. produkto garantija. Įtampos keitiklis turi turėti pakankamą apsaugą nuo dulkių ir drėgmės (bent IP 65).

Patarimai

Kokie reikalavimai įrangai?

• Įranga turi būti nauja (nenaudota);

• Saulės moduliai turi atitikti Europos Sąjungos standartus įskaitant ekologinius ženklus, energijos duomenų etiketes ir kitas Europos Sąjungos standartizacijos įstaigų nustatytas techninių normatyvų sistemas, jiems turi būti suteikta 10 m. produkto garantija ir 25 m. 80 proc. efektyvumo garantija.

• Moduliai privalo turėti CE ženklą ir turėti pakankamą apsaugą nuo dulkių ir drėgmės (bent IP 65);

• įtampos keitiklis (inverteris) turi būti tinkamas saulės elektrinių įrengimui ir atitikti Europos Sąjungos standartus įskaitant ekologinius ženklus, energijos duomenų etiketes ir kitas Europos Sąjungos standartizacijos įstaigų nustatytas techninių normatyvų sistemas, jam turi būti suteikta 5 m. produkto garantija. Įtampos keitiklis turi turėti pakankamą apsaugą nuo dulkių ir drėgmės (bent IP 65).

Bendrieji klausimai

Ar saulės elektrinės pagaminamos elektros energijos užtenka statistiniam vartotojui?

Saulės modulių elektros gamybos intensyvumas ir elektros pagaminamas kiekis ne visus metus yra vienodas, tačiau saulėtais mėnesiais elektrinė prigamina tokį elektros kiekį, kurio užtenka visiems metams. Kadangi vasaros mėnesiais saulės elektrinė prigamina perteklinį elektros kiekį, jis gali būti sunaudojamas tais mėnesiais, kuriais jos trūksta.

Ar įmanoma susimontuoti saulės elektrinę savarankiškai?

Taip! Mūsų komanda gali sukomplektuoti jums sistemą iš saulės elektrinių komponentų, kurie užtikrins garantuotą sistemos veikimą. Sistema bus pristatyta į jūsų namus, tuomet, turėdami atitinkamą techninę kompetenciją, saulės elektrinę susimontuosite patys, o jei jums prireiktų pagalbos, mes būsime pasirengę ją suteikti.

Kiek elektros gali pagaminti saulės elektrinė?

Vidutiniškai skaičiuojama, kad 1 kW saulės elektrinė Lietuvoje pagamina apie 1000 kWh per metus.
Kiekvienas atvejis yra pakankamai individualus, tad kokio galingumo elektrinė jums bus tinkamiausia, padės apsispręsti specialistai. Jie padarys atitinkamus paskaičiavimus ir apytikriai matys, kurios galios elektrinė patenkins jūsų namų ūkio vartojimo įpročius.

Kokios galios saulės elektrinę pasirinkti?

Saulės elektrinės kainą lemia tam tikri kriterijai – elektrinės modelis, stiklo modulių tipas, galingumas bei jūsų poreikiai ir lūkesčiai, todėl kaina yra skaičiuojama individualiai, išsiaiškinus kiekvieno kliento poreikius. Tiesa, yra keletas kriterijų, pagal kuriuos galima palyginti saulės elektrinės kainą. Vienas populiariausių – kaina už įrengtą kilovatą.

Paramos klausimai

Kaip gauti paramą?
Mūsų komanda ne tik suteiks nemokamas konsultacijas, bet ir padės užpildyti paraišką bei įsirengti ilgaamžę ir greitai atsiperkančią elektrinę. Lietuvos gyventojai gali gauti paramą saulės elektrinių įsigijimui. Paramą inicijuoja APVA (Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra), administruojanti Europos Sąjungos fondų (ISPA, Europos regioninės plėtros, Sanglaudos fondų, LIFE+ programos), LAAIF, Klimato kaitos, Atliekų tvarkymo, Aplinkos apsaugos rėmimo programų ir valstybės lėšomis finansuojamus aplinkos sektoriaus projektus.
Kada artimiausi numatyti kvietimai teikti paraiškas paramai?
Saulės elektrinėms įsirengti arba saulės parkuose įsigyti: nuo rugsėjo 21 d. iki spalio 21 d.
Kokią saulės elektrinę galite įsirengti su APVA parama?
Finansuojami visi saulės elektrinių tipai montuojami tiek ant namo stogo, tiek ant daugiabučių, bei ant žemės.
Per kiek laiko galėsiu įsirengti saulės elektrinę?

• Įdiegti saulės elektrinę privaloma per 9 mėn. nuo kvietimo pradžios;

• Pateikti APVA mokėjimo prašymą per 9 mėn. nuo kvietimo pradžios.
Kokius duomenis (be asmens rekvizitų) turi pateikti fizinis asmuo registracijos formoje?

• Namo/sodo namo ir žemės sklypo, jei elektrinė bus įrengiama ant žemės unikalų numerį;

• Ketinamos įsidiegti elektrinės (fotomodulių bendrą galingumą/įrengtąją galią);

• Inverterio galingumą (pažymėti langelį iki 5 kW ar virš 5 kW);

• Elektrinės įrengimo būdą (ant žemės ar ant pastato).• Įdiegti saulės elektrinę privaloma per 9 mėn. nuo kvietimo pradžios;

• Pateikti APVA mokėjimo prašymą per 9 mėn. nuo kvietimo pradžios.
Kokius duomenis (be asmens rekvizitų) turi pateikti fizinis asmuo registracijos formoje?

• Namo/sodo namo ir žemės sklypo, jei elektrinė bus įrengiama ant žemės unikalų numerį;

• Ketinamos įsidiegti elektrinės (fotomodulių bendrą galingumą/įrengtąją galią);

• Inverterio galingumą (pažymėti langelį iki 5 kW ar virš 5 kW);

• Elektrinės įrengimo būdą (ant žemės ar ant pastato).

Kokie įpareigojimai atsiranda gavus finansavimą?

• 5 metus be APVA rašytinio sutikimo negali perleisti, parduoti, įkeisti turto ar kitokiu būdu suvaržyti daiktinių teisių į elektrinę;

• 5 metus draudžiama parduoti elektros energiją ar naudoti ją ūkinei komercinei veiklai;

• sudaryti sąlygas APVA tikrinti, ar yra/veikia elektrinė per visą 5 metų laikotarpį.

Pagal kokius prioritetinius kriterijus bus vertinami projektai?

1 Pagal elektrinės įrengimo būdą:

1.1. ant pastato arba integravus į pastatą – aukštesnis balas;

1.2. ant žemės – žemesnis balas.

2 Pagal inverterio galią:

2.1. iki 5 kW – aukštesnis balas;

2.2. daugiau kaip 5 kW bet ne daugiau kaip 10 kW – žemesnis balas.

Kas gali būti paramos gavėjais?

• Fiziniai asmenys, nuosavybės teise valdantys gyvenamosios paskirties vieno arba dviejų butų namą arba sodo namą, ir žemės sklypą, jei elektrinė bus įrengiama ant žemės;

• Fiziniai asmenys, norintys investuoti į geografiškai nutolusias saulės elektrines.
Pastatai ir žemė turi būti įregistruoti VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre (NTR) (statinio baigtumui reikalavimai nekeliami).

Kokia artimiausios paramos suma?
Lig šiol skelbtų paramų sumos svyravo nuo 322,91 Eur iki 381 Eur už kiekvieną kW elektrinės galios. Ateities paramos suma gali kisti. 322,91 Eur – 381 Eur už 1 kW saulės elektrinės įrengtosios galios. Parama mažėja, jei name yra registruotas verslo plotas - eliminuojamas verslo plotas iš bendro ploto, proporcingai sumažinant paramą.
Kokie reikalavimai įrangai?

• Įranga turi būti nauja (nenaudota);

• Saulės moduliai turi atitikti Europos Sąjungos standartus įskaitant ekologinius ženklus, energijos duomenų etiketes ir kitas Europos Sąjungos standartizacijos įstaigų nustatytas techninių normatyvų sistemas, jiems turi būti suteikta 10 m. produkto garantija ir 25 m. 80 proc. efektyvumo garantija.

• Moduliai privalo turėti CE ženklą ir turėti pakankamą apsaugą nuo dulkių ir drėgmės (bent IP 65);

• įtampos keitiklis (inverteris) turi būti tinkamas saulės elektrinių įrengimui ir atitikti Europos Sąjungos standartus įskaitant ekologinius ženklus, energijos duomenų etiketes ir kitas Europos Sąjungos standartizacijos įstaigų nustatytas techninių normatyvų sistemas, jam turi būti suteikta 5 m. produkto garantija. Įtampos keitiklis turi turėti pakankamą apsaugą nuo dulkių ir drėgmės (bent IP 65).

Patarimai

Kokie reikalavimai įrangai?

• Įranga turi būti nauja (nenaudota);

• Saulės moduliai turi atitikti Europos Sąjungos standartus įskaitant ekologinius ženklus, energijos duomenų etiketes ir kitas Europos Sąjungos standartizacijos įstaigų nustatytas techninių normatyvų sistemas, jiems turi būti suteikta 10 m. produkto garantija ir 25 m. 80 proc. efektyvumo garantija.

• Moduliai privalo turėti CE ženklą ir turėti pakankamą apsaugą nuo dulkių ir drėgmės (bent IP 65);

• įtampos keitiklis (inverteris) turi būti tinkamas saulės elektrinių įrengimui ir atitikti Europos Sąjungos standartus įskaitant ekologinius ženklus, energijos duomenų etiketes ir kitas Europos Sąjungos standartizacijos įstaigų nustatytas techninių normatyvų sistemas, jam turi būti suteikta 5 m. produkto garantija. Įtampos keitiklis turi turėti pakankamą apsaugą nuo dulkių ir drėgmės (bent IP 65).

Pasikalbame?

Kuriame tvarų rytojų šiandien.
Mes turime ką jums papaskoti apie inovatyvią energetiką.