Saulės elektrinė Sakartvelo Vaziani brigados mokymo ir treniruočių centre

Saulės elektrinė Sakartvelo Vaziani brigados mokymo ir treniruočių centre

UAB „Via Solis Energia“ ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra 2022 -01-24 pasirašė  „Klimato kaitos švelninimo ir (ar) prisitaikymo prie klimato kaitos sprendimų ir technologijų diegimas besivystančiose šalyse, perduodant Lietuvos patirtį“ projekto įgyvendinimo sutartį Nr. VB-4(2022) dėl projekto „Dvišalis bendradarbiavimas diegiant fotovoltinės energijos sprendimus Sakartvelo Vaziani brigados mokymo ir treniruočių centre“ įgyvendinimo.

Projektas yra dalinai finansuojamas – iš Klimato kaitos programos lėšų.

Numatomas projekto biudžetas – 673 000 Eur be PVM.

Klimato kaitos programos lėšos sudarys – 417 384 Eur be PVM.

Projekto įgyvendinimo metu bus įrengta 500 kW saulės elektrinė Gruzijos Vaziani brigados mokymo ir treniruočių centre. Taip siekiama prisidėti prie tarptautinio klimato kaitos finansavimo, Sakartvele įgyvendinant klimato kaitos švelninimo priemones, mažinančias ŠESD kiekį, perduodant Lietuvos gerąją patirtį. Galutinis naudos gavėjas – Gruzijos gynybos ministerijos (Ministry Of Defence Of Georgia). Projektas prisidės prie Gruzijos nacionalinio saugumo ir energetinio balanso situacijos gerinimo, daugiau panaudojant atsinaujinančius energijos šaltinius.

Gyvas pokalbis

Skambinti Skaičiuoti