Via Solis įgyvendina projektą Tbilisyje

Via Solis įgyvendina projektą Tbilisyje

„Via Solis“ Sakartvele įgyvendinamas projektas yra svarbi žinutė apie atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą. Pažangios elektrinės bus sumontuotos ant 5 Tbilisio mokyklų, o šių mokyklų bendruomenės – tai ne tik mokiniai ir mokytojai, bet ir vaikų šeimos ir artimieji (daugiau nei 20 tūkst. Žmonių).

Projektas įgyvendinamas pagal „Klimato kaitos švelninimas ir inovatyvių technologijų diegimas besivystančiose šalyse, perduodant gerąją Lietuvos patirtį” koncepciją. Jos pagrindu buvo skirtas finansavimas iš Klimato kaitos programos lėšų, ir Vystomojo bendradarbiavimo veiklos, finansuojamos iš Klimato kaitos programos lėšų,

Projektas vykdomas Tbilisyje, kur ant 5 mokyklų, pagal jų vartojimo poreikius, diegiamos saulės jėgainės. Svarbu atkreipti dėmesį, kad projekto įgyvendinimo vietos buvo atrinktos pasikonsultavus su partneriu ir atlikus kiekvienos mokyklos situacijos analizę. „Via Solis“ kaip projekto partneris yra gerai susipažinęs su AEI išteklių ir energijos vartojimo efektyvumo viešuosiuose pastatuose situacija.

Anot projekto kuratorių, bus prisidedama tiek prie tarptautinio klimato kaitos finansavimo, tiek prie gerosios Lietuvos patirties perdavimo, tiek prie visuomenės informavimo apie klimato kaitą. Galutinis naudos gavėjas yra Sakartvelo švietimo įstaigos. Projektas prisidės prie Sakartvelo energetinio balanso situacijos gerinimo, daugiau panaudojant atsinaujinančius energijos šaltinius (AEI).

Įgyvendinus projektą bus perduoda geroji AEI Lietuvos patirtis, Sakartvele sumontuoti Lietuvoje sukurti saulės moduliai. Taip pat – padidės saulės energijos naudojimas bendrame šalies energijos balanse.

Gyvas pokalbis

Skambinti Skaičiuoti