Saulės elektrinės ir Sakartvelo universitete

Saulės elektrinės ir Sakartvelo universitete

„Via Solis“ komanda „išaugo“ mokyklinį etapą ir šį kartą įgyvendina projektą, kurio metu pažangios saulės elektrinės montuojamos ant Tbilisio Technologijos Universiteto pastatų stogų.

UAB „Via Solis“ yra viena iš pirmaujančių fotovoltinės srities įmonių todėl šiuo metu įgyvendina projektą, kurio metu ant Sakartvelo Technikos Universiteto pastatų įrengiamos pažangios saulės jėgainės. Taip skatinamas atsinaujinančių energijos šaltinių (AEI) naudojimas Sakartvele.

Pagrindinis projekto tikslas – prisidėti prie tarptautinio klimato kaitos finansavimo, Sakartvele įgyvendinant klimato kaitos švelninimo priemones, mažinančias ŠESD kiekį, perduodant Lietuvos gerąją UAB „Via Solis“ yra viena iš pirmaujančių fotovoltinės srities įmonių todėl šiuo metu įgyvendina projektą, kurio metu ant Sakartvelo Technikos Universiteto pastatų įrengiamos pažangios saulės jėgainės. Taip skatinamas atsinaujinančių energijos šaltinių (AEI) naudojimas Sakartvele.patirtį.

Kaip teigia „Via solis“komandos atstovai, džiugu, jog projekto dėka prisidedama tiek prie tarptautinio klimato kaitos finansavimo, tiek prie gerosios Lietuvos patirties perdavimo, tiek prie visuomenės informavimo apie klimato kaitą. Kaip ir dirbant su mokyklomis, taip ir universitetų elektrifikacijos projekte galutinis naudos gavėjas yra Sakartvelo švietimo sistema. Projektas prisidės prie Sakartvelo energetinio balanso situacijos gerinimo, daugiau panaudojant atsinaujinančius energijos šaltinius. Projekto metu parodyti rezultatai skatins ir kitas švietimo bei valstybines įstaigas diegti AEI. Tikslinė grupė yra Universiteto bendruomenės (studentai, dėstytojai, jų artimieji), kurios dydis siekia 50 tūkst. asmenų.

Gyvas pokalbis

Skambinti Skaičiuoti