Saulės elektrinės ir Sakartvelo universitete

Saulės elektrinės ir Sakartvelo universitete

UAB „ViaSolis“ komanda baigė „mokyklinį“ etapą ir šį kartą įgyvendina projektą, kurio metu pažangios saulės elektrinės montuojamos ant Tbilisio Technologijos Universiteto pastatų stogų.

UAB „ViaSolis“ yra viena iš pirmaujančių fotovoltinės srities įmonių Lietuvoje, turinti tarptautinės patirties, o šiuo metu įgyvendina dar vieną projektą, kurio metu ant Sakartvelo Technikos Universiteto pastatų įrengiamos pažangios saulės jėgainės. Taip skatinamas atsinaujinančių energijos šaltinių (AEI) naudojimas Sakartvele.

Pagrindinis projekto tikslas – prisidėti prie tarptautinio klimato kaitos finansavimo, Sakartvele įgyvendinant klimato kaitos švelninimo priemones, mažinančias ŠESD (šiltnamio efektą sukeliančių dujų) kiekį, perduodant Lietuvos gerąją patirtį.

Projektą Sakartvele kuravę UAB „ViaSolis“ atstovai džiaugėsi, jog tokių projektų dėka prisidedama ne tik prie gerosios Lietuvos patirties perdavimo, bet ir prie visuomenės informavimo apie klimato kaitą. Sakartvelo Technikos Universiteto bendruomenę sudaro 50 tūkstančių asmenų, o tokių jaunų žmonių švietimas besivystančiose šalyse yra ypatingai jautri ir svarbi misija. Tvari energija iš saulės, kurios gavimą ir generavimą gali stebėti gyvai, neabejotinai turės teigiamas pasekmes šalies atsinaujinančiai energetikai. Be to, tokių tarptautinių projektų rezultatai yra viešinami visuomenėje ir skatina kitas šalies įstaigas naudotis atsinaujinančiais energetikos ištekliais.

2021 m. UAB „ViaSolis“ Sakartvelo Batumi mieste įrengė saulės elektrines 13 mokyklų. Kaip ir dirbant su universitetu, taip ir mokyklų elektrifikacijos projekte galutinis naudos gavėjas yra Sakartvelo švietimo sistema.

Gyvas pokalbis

Skambinti Skaičiuoti