Saulės elektrinė ir Sakartvelo Vaziani brigados mokymo ir treniruočių centre

Saulės elektrinė ir Sakartvelo Vaziani brigados mokymo ir treniruočių centre

UAB „Via Solis Energia“ įgyvendinamas projektas „Dvišalis bendradarbiavimas diegiant fotovoltinės energijos sprendimus Sakartvelo Vaziani brigados mokymo ir treniruočių centre“, finansuojamas iš Klimato kaitos programos lėšų sėkmingai vykdomas.

Didžioji dalis, projekte numatytų darbų, yra įgyvendinta.

500 kW saulės elektrinė Vaziani brigados mokymo ir treniruočių centre jau yra įrengta.

Projekte liko pabaigti tik būtinuosius administracinius darbus, tokius kaip Projekto pristatymo renginio suorganizavimas, Projekto išlaidų auditas.    

Numatoma projekto pabaiga – 2024 01 31

Projektas yra dalinai finansuojamas – iš Klimato kaitos programos lėšų.

Projekto biudžetas – 673 000 Eur be PVM.

Klimato kaitos programos lėšos sudaro – 417 384 Eur be PVM.

Įgyvendinamas projektas prisideda prie tarptautinio klimato kaitos finansavimo, Sakartvele įgyvendinant klimato kaitos švelninimo priemones, mažinančias ŠESD kiekį, perduodant Lietuvos gerąją patirtį. Projekto įgyvendinimo metu prisidedama tiek prie tarptautinio klimato kaitos finansavimo, tiek prie gerosios Lietuvos patirties perdavimo, tiek prie visuomenės informavimo apie klimato kaitą.

Gyvas pokalbis

Skambinti Skaičiuoti