Dar daugiau laminuoto stiklo galimybių

Dar daugiau laminuoto stiklo galimybių

Sėkmingai įgyvendinamas projektas „ĮVAIRIOS PASKIRTIES LAMINUOTO STIKLO GAMINIŲ GAMYBOS PROCESŲ MODERNIZAVIMAS IR SKAITMENINIMO SPRENDIMŲ DIEGIMAS (GOINGSMART)“.

UAB „Via Solis” nuo 2020 m. birželio 9 d. iki 2022 m. gruodžio 3 d. įgyvendina projektą „Įvairios paskirties laminuoto stiklo gaminių gamybos procesų modernizavimas ir skaitmeninimo sprendimų diegimas (GoingSMART)“, (Nr. 03.3.1-LVPA-K-854-02-0123) dalinai finansuojamą 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas” priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-854 „Pramonės skaitmeninimas LT” lėšomis.

UAB „Via Solis“ – pasaulinėje į pastatus integruojamų fotoelektrinių modulių rinkoje puikiai žinoma įmonė, gaminanti unikalius aukštos kokybės fotoelektrinius stiklas/stiklas modulius bei elektros energiją generuojantį stiklą (PV glass). Savo produktų spektrą gamintojas papildo išmaniojo stiklo produktais, skirtais augančio protingų, į pastatų fasadus integruotų sprendimų, poreikio tenkinimui.

Įgyvendinamo projekto metu dėmesys bus skiriamas naujos automatizavimo įrangos su integruotais skaitmeniniais sprendimais įsigijimui ir įdiegimui, taip prisidedant prie gamybos bazės atnaujinimo, gamybos pajėgumo didinimo, tiesioginės gamybos savikainos mažinimo. Projekto metu bus modernizuoti saulės elementų litavimo gamybos procesai, automatizuoti pusiau automatiniu būdu atliekami procesai. Siekiant užtikrinti gaminių kokybę bus diegiamos kontrolės ir stebėjimo sistemos, kas leis sumažinti ne tik gamybos kaštus, bet ir leis efektyviau naudoti resursus ir gamybos proceso metu susidarančių atliekų kiekius. Įgyvendintas projektas sudarys prielaidas įmonei padidinti darbo našumą, pardavimų ir eksporto apimtis bei įmonės konkurencingumą Lietuvos ir užsienio rinkose.

Projekto biudžetas: 1 503 959,25 Eur.

Europos regioninės plėtros fondo finansuojama suma: 588 657,82 Eur.

Įgyvendinančioji institucija: VĮ Lietuvos verslo paramos agentūra.

Daugiau informacijos.

Gyvas pokalbis

Skambinti Skaičiuoti