Saulės elektrinės verslui ir APVA parama

Paskelbti kvietimai juridiniams asmenims valstybės (APVA) paramai gauti

Š. m. birželio 21 d. Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) paskelbė kvietimus juridiniams asmenims, norintiems diegti atsinaujinančius energijos išteklius. Tai galimybė prisidėti prie aplinkos saugojimo ir įgyvendinti tvaraus verslo idėjas.

Du iš jų skirti valstybės ar savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, tradicinėms religinėms bendruomenėms, religinėms bendrijoms ar centrams ir viešosioms įstaigoms, kurių savininkė arba dalininkė yra valstybė ar savivaldybė. Kiti du kvietimai skirti įmonėms.

Paraiškas galima teikti iki tol, kol pakaks lėšų, bet ne ilgiau kaip iki gruodžio 31 d.

Saulės elektrinės verslui

Teikiant šią paramą ir vykdant pilną programą tikimasi, kad tai sėkmingai prisidės prie įmonių skatinamo pereiti prie švarios energetikos, sumažins išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, pagerins aplinkos kokybę ir prisidės prie technologinių inovacijų populiarinimo bei Lietuvos ekonominio konkurencingumo stiprinimo.

Daugiau informacijos.

Mūsų komanda yra pasiruošusi atlikti įvairaus dydžio projektus. Mielai dalinamės savo patirtimi, patariame įmonėms ir pateikiame profesionalius projektus bei atliekame jų įgyvendinimą. Kviečiame kreiptis jau dabar.

Pasikalbame?

Kuriame tvarų rytojų šiandien.
Mes turime ką jums papaskoti apie inovatyvią energetiką.