Naujausios žinios apie elektromobilumą, iššūkius, tendencijas.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos suorganizuota diskusija elektromobilumo tema. Kompetentinga pranešėjų komanda dalinasi savo įžvalgomis ir aktualijomis tiek Lietuvos, tiek viso pasaulio plotmėje. Rekomenduojame paklausyti ir peržiūrėti šiuos pristatymus, įžvelgti giliau, nei ledkalnio viršūnė

Elektromobilumas gan taikliai įvardinamas kaip itin kompleksiška sritis ir net palyginamas su ledkalniu, kurio viršūnę dažniausiai matome. Tai susiję su visos infrastruktūros kaita ir tai nėra lėtas procesas. Kalbėdami apie elektromobilumą be abejonės kalbame apie miestų ir šalių kismą, jų tapimą išmaniomis eko sistemomis. Energetinė infrastruktūra yra labai svarbi. Saulės energija čia vaidins itin ryškų vaidmenį, nes būtent švari energetika įvardinama kaip neišvengiama ateitis.

LR Susisiekimo ministras Marius Skuodis pristato finansavimo modelius, investicijų krytis. Tikslai sudėliojami aiškiai, tačiau pripažįstama, kad priemonės dar tik ruošiamos.

LR Aplinkos ministras Simonas Gentvilas antrina šia tema kalbėdamas ne tik apie mobilumą, bet ir apie taršos problemas ir tuso kaštus, kurie yra susiję su infrastruktūros kūrimu.

Diskusijose daug dėmesio skirta tiek teisinės bazės kūrimui, tiek vartotojų įžvalgoms bei realybei, su kuria šiandien susiduria elektromobilių vairuotojai.

Visas pristatymas:

Pasikalbame?

Kuriame tvarų rytojų šiandien.
Mes turime ką jums papaskoti apie inovatyvią energetiką.