Įgyvendinamas projektas „pilno laminavimo technologinis sprendimas skirtingomis technologijomis apdirbto išmanaus stiklo gaminiams (liquids)“

UAB „Via Solis” kartu su UAB „KEMEK Engineering“ nuo 2020 m. lapkričio 23 d. iki 2023 m. rugsėjo 1 d. įgyvendina projektą „Pilno laminavimo technologinis sprendimas skirtingomis technologijomis apdirbto išmanaus stiklo gaminiams (LiquidS)“, (Nr. 01.2.1-LVPA-K-856-01-0040) dalinai finansuojamą 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas” priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-K-856-01 „Eksperimentas” lėšomis. UAB „Via Solis“ – pasaulinėje į pastatus integruojamų fotoelektrinių modulių rinkoje puikiai žinoma įmonė, gaminanti unikalius aukštos kokybės fotoelektrinius stiklas/stiklas modulius bei elektros energiją generuojantį stiklą (PV glass). UAB „KEMEK Engineering“ – viena iš pirmaujančių inžinerinių įmonių, diegianti specializuotus techninius sprendimus automatizacijos bei gamybos procesų valdymo srityse, trijose Baltijos ir NVS šalyse. Įmonės suvienijusios savo mokslines kompetencijas planuoja įgyvendinti projektą, kurio tikslas – panaudojant turimas ir šiuo metu įgyvendinamų projektų metu kuriamas žinias išplėsti turimą UAB „Via Solis“ laminavimo technologijos funkcionalumą per išvystytą pilno laminavimo technologiją, kuria elektros energiją iš saulės šviesos generuojantys saulės elementai yra laminuojami tarp dviejų stiklų naudojant skysto silikono laminavimo medžiagą. Pritaikius sprendimą skirtingomis technologijoms apdirbtiems stiklams, tokia laminavimo technologijos funkcionalumo plėtra ženkliai išplėstų ir UAB „Via Solis“ galimos produkcijos asortimentą išmanių ir elektros energiją generuojančių stiklų srityse. Projekto vykdymo metu bus sukurtas integruotas sprendimas, išvystant du pasaulinio lygio produktus ir vieną pasaulinio bei rinkos naujumo produktų grupę: (1) Pilno laminavimo technologinį maršrutą, kuris būtų pagrįstas skysto silikono medžiagos naudojimu, leidžiančiu gamyboje naudoti žematemperatūrius bei aukšto slėgio nereikalaujančius procesus; (2) Pilnai automatizuotą įrangą, reikalingą skysto silikono padengimui bei tirštinimui ir (3) Trijų naujų PV modulių prototipus, gaminamus pagal naujai sukurtą technologinį maršrutą: tai PV moduliai su perovskitų saulės elementais, padidinto priešgaisrinio atsparumo PV moduliai ir PV moduliai turintys padidintą atsparumą aplinkos poveikiams. Projekto įgyvendinimo metu taip pat bus sukurta ir nauja MTEP infrastruktūra.

Projekto biudžetas 3 022 540,75 Eur.
Europos regioninės plėtros fondo finansuojama suma – 1 748 597,35 Eur.
Įgyvendinančioji institucija: VĮ Lietuvos verslo paramos agentūra

Daugiau informacijos: :
https://www.esinvesticijos.lt/lt//finansavimas

Pasikalbame?

Kuriame tvarų rytojų šiandien.
Mes turime ką jums papaskoti apie inovatyvią energetiką.